Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Ferdigstilte kartlegginger og samtaler ligger inne på eleven under "Flere valg", "Åpne kartleggingsarkiv" eller "Åpne samtalearkiv"

Informasjon om nye endringer i kartleggingsverktøyet finnes her: Endringer