Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Av personvernhensyn kan ikke lenger lærer legge til elever selv. Lærer må nå be skoleleder om å få tildelt elever